вівторок, 15 березня 2016 р.

    Змоделювати афоризми у формі складнопідрядних речень, поєднавши головну частину з підрядною. Записати, виділити засоби зв’язку, указати на тип підрядної частини. Накреслити схеми речень.

1. Де добре,
2. Зв’яжи язика,
3. Наскільки хто сам себе поважає,
4. Якби не було «якби»,
5. Якщо нині погано,
6. Треба жити для інших,
7. Стислість потрібна,
8. Не допоможе важкий гаманець,
...то не завжди так буде
...настільки й друзі його поважають.
...там і батьківщина.
...якщо хочеш жити для себе.
...щоб думці надати польоту.
...коли розуму бракне.
...то кожен був би досконалим.
...бо він тебе зв’яже.
Основні типи складнопідрядних речень з підрядними обставинними
Тип речення
На які питання
відповідає підрядна
частина
Засоби зв’язку
СПР з підрядними способу дії

що
СПР з підрядними міри і ступеня дії

Вказівні слова так, настільки, сполучники що, наче
СПР з підрядними порівняльними

Як, мов, немов, наче, неначе, ніби та ін.
СПР з підрядними часу

Як, як тільки, ледве, коли,
відколи, після того як та ін.
СПР з підрядними умови

якщо, якби, коли, коли б,
як, тільки б та ін.
СПР з підрядними місця

де, куди, звідки та ін.
СПР з підрядними причини

бо, тому що, через те що,
у зв’язку з тим що
СПР з підрядними мети

щоб, аби, для того щоб,
затим щоб та ін.
СПР з підрядними допустовими

хоч, незважаючи на те що,
дарма що, хай, скільки не
та ін.
СПР з підрядними наслідковими

так що


Тестове завдання на установлення відповідності (взаємоконтроль)
      
Проаналізувати складнопідрядні речення. Установити відповідність між ними й типами підрядних частин. Свій вибір обґрунтувати.

Типи підрядних частин
1 Часу.
2 Допусту.
3 Наслідку.
4 Умови.
5 Причини.
6 Способу дії.
7 Означальне.
Речення
А Хлопці позлазили з коней, стали гуртом і заколядували, так що луна балкою йшла.
Б Батько так знесилив, що не міг з місця поступитися.
В Табір спочивав один день, а опісля, коли всі загони поверталися, рушив у дальшу дорогу.
Г Коли нашому чоловікові доводиться покидати рідну хату і йти у світ за очі на непевне, йому стає важко на серці.
Д У таборі гомоніло від веселого дитячого сміху, бо дітвора давала собі тепер волю.
Е Хоч до всіх щирий та привітний, Тарас не раз серед веселої забави молоді сідав у кутку і впадав у задуму.
Ж Ліворуч від хлопців стояв великий ліс, на який вони дивились, ідучи сюди (З тв. А. Чайковського).
     Розподілити складнопідрядні речення за видами підрядних частин. Записати, вставляючи пропущені літери. Аргументувати свій вибір.


1. І блідий місяць на ту пору із хмари де-де в..глядав, н..наче човен в синім морі то вир..нав, то потопав (Т. Шевченко). 2. Сонце так п..кло, що й уночі степ пашів (Ю. Яновський). 3. Де громи гр...міли смертю огняною, зливи прошуміли сивою стіною (А. Малишко). 4. . Щасливий майстер, що з тяжкої брили пр..красну постать висікає вміло на радість людям (М. Рильський). 5. Якби ви вчились так, як треба, то й мудріст.. би була своя (Т. Шевченко). 6. Лукаш хоче надрізати ножем б..резу, щоб сточити сік (Леся Українка). 7. Завітай нав..сні, коли синя фіалка в чисте небо погляне зд..вованим оком (М. Сингаївський). 8. Красен труд, хоч рясен піт (М. Рильський).
Складнопідрядні речення

Види підрядних речень за значенням
Засоби зв’язку:
сполучники
сполучні
слова
вказівні
слова
означальні
що, щоб, неначе,
ніби, як
який, котрий, чий, де, куди, та ін.
той, такий, весь, всякий, все, кожний
з’ясувальні
що, як, щоб, ніби,
мов
хто, який, чий,
котрий, де
те
Обставинні
наслідку
так що


допусту
хоч, хоча, дарма
що, незважаючи
на те що


умови
коли, коли б, якби,
якщо, як

то
причини
бо, тому що, від того що, через те що


мети
щоб, для того щоб,
з тим щоб, аби

для того, з тим
ступеня
і способу дії
щоб, ще як, чим-
тим, мов, наче, ніби, ніж
скільки, наскільки як
так, такий,
до того, настільки
часу
як, як тільки
коли, поки,
доки
доти, тоді
місця

де, куди, звідки
там, скрізь, туди, звідки
 Розглянути таблицю й розказати про смислові зв’язки 
в складносурядному реченні. Приклади записати.

Розряди
Сполучники
Смислові зв’язки
Приклади
Єднальні
і, й, ні-ні, ані,
також
одночасність, послідовність
Зітхання лісів лунає легке, і чується квітів зітхання
(Г. Книш)
Протиставні
а, але, та(але),
проте, зате,
однак
протиставлення,
зіставлення
Пливи косо, уплин
за водою, а я піду
услід за тобою
(Нар. творчість)
Розділові
або, то, чи,
хоч, то — то,
не то — не то,
хоч — хоч,
або — або
чергування явищ,
можливість одного
явища з названих,
взаємовиключення
Фронт мовчав, чи
його не чути було за вітряницею
(О. Гончар)

Творче конструювання.  «Павутинка»

 

Завдання: знайдіть продовження цитати і за цифровим  кодом прочитайте слово-ключ.


1.
Одудів яр, світлі галявини, пахощі чебрецю, нагрітого сонцем....
1.
Коли одно ластів’ятко в мене хворе.
О.Колесса
2.
Кортасар Хуліо сказав: «Я охоплений підозрою про існування іншого порядку речей...
2.
...вчені висунули майже чверть століття тому» (З часопису).
3.
Ой як мені летітоньки аж за море...
3.
...сонячні зайчики на вузьких покручених лісових стежках»,– подумки гордився рідним краєм (О.Донченко).
4.
Екологічна культура людини...
4.
.... – смарагдові золотяться ліси» (В.Мерега).
5.
«Гіпотезу про глобальне потепління...
5.
...більш таємничого і менш збагненного».
6.
«Ледь сповнюєшся високістю простору і відчуваєш, що...
6.
...карається Богом і людьми» (М.Дмитренко).
7.
Існує повір’я: той, хто забув звичаїв про шанобливе ставлення до природи...
7.
...ти не в силі не любити  цей рідний куточок землі» (Є.Гуцало).
8.
«Я чую, як рида природа, вбита горем....
8.
  ...повинна формуватися ще в дитинстві» (М.Кончаківський).
Розказати  про  способи  введення  цитат у  текст  і оформлення  їх на письмі.


Спосіб уведення
цитати
Оформлення на письмі
Приклад
1. Як пряма 
мова  за допомогою слів автора
Береться в лапки, як
пряма мова
У народі кажуть: «Правду  говорить не язик, а душа».
2. Як частина
речення
Пишеться  з малої літери в лапках, оформлюється
в  середині речення
В. Сухомлинський  говорив, що «любов до Батьківщини неможлива  без любові до рідного  слова».
3. Наводиться
неповністю
Як пряма мова, а на місці пропущених  слів  ставляться крапки
«...Нам потрібно любити  її  і  гордитися своєю найпрекраснішою матір’ю»,— писав Т. Шевченко про Україну.
4. У формі  епіграфа
Пишеться без лапок,
вказівка на автора дається нижче  епіграфа праворуч

Як важко перші кроки йти!  (А.Малишко)
5. Віршовані
рядки або 
строфа
Пишеться без лапок  з великої літери
Чудовий настрій передає М. Луків поетичними рядками:
На душі ані хмарини.
Гарно в рідній  стороні.
Кущ  осінньої калини
Паленіє у вікні.
  Розглянути  таблицю.  Розказати  про  особливості  заміни  різних  за метою висловлювання речень прямої мови непрямою.


Речення
прямої мови
Засоби
зв’язку
Приклади
пряма мова
непряма мова
Розповідне
сполучники: що, ніби, щоб
Передихнула, промовила вголос:
«Я вільна»  (Р.Іваничук)
Передихнула, промовила вголос, що вільна.
Питальне
сполучники чи 
сполучні слова:
хто, що, який, чий, котрий,
де, коли, як тощо
«А куди ви  їдете,
люди добрі?» —
осмілився  спитати
Павлусь (А.Чайковський)
Павлусь  осмілився
спитати, куди вони  їдуть
Спонукальне
сполучник
щоб
«Тосю, ану йди 
сюди!» —закричав
Юрко  (Є. Гуцало)
Юрко  закричав,
щоб Тося підійшла.
«РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ»


з/п
Схеми
Приклади  речень

1.

А: «П!?».
А за вербами причаїлася дрімота і шепоче: «Засни собі, засни...» (М.Стельмах).

2.

«П!?», – а.
«Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить»,–часто повторював про себе слова Кобзаря молодий Франко (Д.Павличко).

3.

«П, – а, – п!?».
«Я б сонце засліпив,–розхвастався Ліхтар,–якби мене хтось підійняв до хмар!» (В.Симоненко).

4.

«П, – а. – П!?».
«Чого ж ви стоїте? – перебив їх нараз гетьман.–Сідайте! Подай, будь ласка, три крісла ближче! (Б. Лепкий).    

5.

«П, – а: – П!?».
«Якби не було мрії, праця втратила б свою  привабливість, – сказав В.Сухомлинський, а згодом додав: У мрії – краса праці» (З газети).

6.

А: «П», – а.
«Усі на кутку кажуть: «З вашого Тараса, мабуть, щось добре вийде»,– промовив сусід» (С.Васильченко).
ЧАСТИНИ МОВИ
Самостійні
Службові
змінювані
незмінювані
незмінювані
незмінювані
відмінювані
дієвідмінювані
іменник
дієслово
прислівник
прийменник
вигук
прикметник


сполучник

числівник


частка

займенник
Бесіда.
1.                    На які групи поділяються частини мови?
2.                    Що є підставою для поділу частин мови на самостійні й службові? Навести приклади самостійних частин мови.
3.                    Чому в таблиці немає дієприкметника та дієприслівника?
4.                    Які частини мови є службовими? Навести приклади службових частин мови.
5.                    Скільки в українській мові частин мови?

6.                    Яка частина мови не належить ні до повнозначних (самостійних), ні до службових? Що виражає ця частина мови? Навести приклади вигуків.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ
Частина мови
Що означає
Лексико-граматичні категорії
Граматичні категорії
Синтаксична роль
іменник
предмет
назва істоти, неістоти; назви власні та загальні, збірні
рід, число, відмінок, відміна, група
підмет, іменна частина складеного присудка, додаток
прикметник
ознаку, приналежність
якісні, відносні, присвійні
рід, число, відмінок, група, ступінь порівняння
означення, імення частина складеного присудка
числівник
кількість, порядок при лічбі
кількісні (власне кількісні, дробові, збірні), порядкові
рід, число, відмінок
підмет, іменна частина складеного присудка, означення
займенник
вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх
особові, зворотний, вказівні, питальні, відносні, присвійні, неозначені, заперечні
рід, число, відмінок
підмет, додаток, означення
дієслово
означає дію або стан
дія, рух, стан
рід, число, дієвідміна, час, спосіб, особа, стан, вид, перехідність
присудок
прислівник
ознаки дії, стану, ознаку ознаки
обставинні (місця, часу, причини, мети), означальні (способу дії)
немає
обставина