вівторок, 15 березня 2016 р.

ЧАСТИНИ МОВИ
Самостійні
Службові
змінювані
незмінювані
незмінювані
незмінювані
відмінювані
дієвідмінювані
іменник
дієслово
прислівник
прийменник
вигук
прикметник


сполучник

числівник


частка

займенник
Бесіда.
1.                    На які групи поділяються частини мови?
2.                    Що є підставою для поділу частин мови на самостійні й службові? Навести приклади самостійних частин мови.
3.                    Чому в таблиці немає дієприкметника та дієприслівника?
4.                    Які частини мови є службовими? Навести приклади службових частин мови.
5.                    Скільки в українській мові частин мови?

6.                    Яка частина мови не належить ні до повнозначних (самостійних), ні до службових? Що виражає ця частина мови? Навести приклади вигуків.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ
Частина мови
Що означає
Лексико-граматичні категорії
Граматичні категорії
Синтаксична роль
іменник
предмет
назва істоти, неістоти; назви власні та загальні, збірні
рід, число, відмінок, відміна, група
підмет, іменна частина складеного присудка, додаток
прикметник
ознаку, приналежність
якісні, відносні, присвійні
рід, число, відмінок, група, ступінь порівняння
означення, імення частина складеного присудка
числівник
кількість, порядок при лічбі
кількісні (власне кількісні, дробові, збірні), порядкові
рід, число, відмінок
підмет, іменна частина складеного присудка, означення
займенник
вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх
особові, зворотний, вказівні, питальні, відносні, присвійні, неозначені, заперечні
рід, число, відмінок
підмет, додаток, означення
дієслово
означає дію або стан
дія, рух, стан
рід, число, дієвідміна, час, спосіб, особа, стан, вид, перехідність
присудок
прислівник
ознаки дії, стану, ознаку ознаки
обставинні (місця, часу, причини, мети), означальні (способу дії)
немає
обставина

Немає коментарів:

Дописати коментар